Pracuji ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 2012, VTP UP, UPOL) původně jako vedoucí oddělení transferu technologií (TTO) a business development manažer se zaměřením na transfer technologií UPOL a od roku 2021 zastávám funkci ředitele VTP UP.  Na VTP UP a jeho pracovišti TTO se především zabýváme Proof-of-Concept projekty (PoC), které přibližují vědu a výzkum (VaV) UPOL ke komerčnímu uplatnění. V poslední době se také orientujeme na zakládání spin-off společností na základě PoC projektů a dalších VaV výsledků UPOL. Součástí VTP UP jsou nadále inkubátor (více jak 4000 m2 plochy pro inovativní firmy, start-up a spin-offy), ale také například 3D tiskové centrum UPrint3D.

Aplikace zkušenosti z vědy, z kooperace zakázek mezi univerzitním a firemním prostředím a start-up podnikáním jsou základem mé práce. Po doktorandském studiu na Ecole Centrale Paris (1994-1998) jsem pracoval na Vysoké škole báňské – TU Ostrava (1998-2008), a to na pozici asistenta a v letech 2004 až 2008 také jako vedoucí Ústavu experimentálních metod (ústav zajišťoval zakázky a materiálové analýzy pro průmysl). V mezidobí (2002 -2003) jsem byl na post-doc studijním pobytu na Slovenské Akademii věd a to ve Fyzikálním ústavu v Bratislavě. Tématem práce na akademii byl převod amorfních a nanomateriálů na bázi hliníku do kompaktní formy pro následné využití v průmyslu (tzv. bulk materials).

Do své práce zapojuji také znalosti získané při podnikání. Byl jsem spolumajitel, obchodní ředitel a CEO ve start-up společnosti Evkanet, s.r.o. (2005-2012). Firma patřila k lídrům ve Wi-Fi a optickém internetovém připojení a při zavádění nových trendů v této oblasti. Evkanet, s.r.o. ukončila svou činnost prodejem dceřiné společnosti Českého Telecomu a od roku 2013 pokračují některé její vybrané aktivity v nové společnosti Olmspol tec. s.r.o. Nová firma se především orientuje na oblast antivirové ochrany l, a to na bázi řešení produktů ESET

Zkušenosti z podnikání především aplikuji při konzultacích začínajícím podnikatelům a podnikatelkám v rámci soutěže Podnikavá hlava, kterou pořádáme na VTP UP. Pracoval jsem také s více jak 250 začínajícími podnikatelskými projekty jako mentor nebo konzultant. Poradenství v oblasti obchodu a podnikání poskytuji také pro více jak 50 PoC projektů, studentům a zaměstnancům UPOL v rámci inkubátoru.

Konzultované firmy a podnikatelé tak mohou využívat mé znalosti z řady dalších oborů. Jsem certifikovaným manažerem kreativity a inovací (MCI), projektovým manažerem v PRINCE2 ® a PRINCE2® Agile a Scrum Foundation od Tayllorcox. Jako první v České republice jsem získal RTTP (Registered Technology Transfer Professionals) certifikaci od přední mezinárodní asociace ATTP. V neposlední řadě jsem dokončil studium na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, a to certifikátem ze specializovaného studia v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.