Pracuji ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 2012, VTP, UPOL) jako vedoucí oddělení transferu technologií (TTO) a business development manažer se zaměřením na transfer technologií univerzity do podnikové sféry. Na pracovišti TTO se především zabýváme Proof-of-Concept projekty (PoC), které přibližují vědu a výzkum (VaV) UPOL ke komerčnímu uplatnění. V poslední době se také orientujeme na zakládání spin-off společností na základě PoC projektů a dalších VaV výsledků UPOL.

Při své práci využívám zkušenosti z vědy, z kooperace zakázek mezi univerzitním a firemním prostředím a start-up podnikáním.

Po doktorandském studiu na Ecole Centrale Paris (1994-1998) jsem pracoval na Vysoké škole báňské – TU Ostrava (1998-2008), a to na pozici asistenta a v letech 2004 až 2008 také jako vedoucí Ústavu experimentálních metod (ústav zajišťoval zakázky a materiálové analýzy pro průmysl). V mezidobí (2002 -2003) jsem byl na post-doc studijním pobytu na Slovenské Akademii věd a to ve Fyzikálním ústavu v Bratislavě. Tématem mé práce byl převod amorfních a nanomateriálů na bázi hliníku do kompaktní formy pro využití v průmyslu (tzv. bulk materials).

Při práci využívám také znalosti získané při podnikání. Byl jsem spolumajitel, obchodní ředitel a CEO ve start-up společnosti Evkanet, s.r.o. (2005-2012). Firma patřila k lokálním lídrům ve wi-fi a optickém internetovém připojení a při zavádění nových trendů v této oblasti.  Evkanet, s.r.o. ukončila svou činnost prodejem (exit) dceřiné společnosti Českého Telecomu a od roku 2013 pokračují její vybrané aktivity ve společnosti Olmspol tec. s.r.o. Firma se především orientuje na oblast antivirové ochrany pro firemní zákazníky (ale nejen jim), a to na bázi řešení produktů ESET.

Zkušenosti z podnikání aplikuji při konzultacích začínajícím podnikatelům (podnikatelkám) a to především v rámci soutěže Podnikavá hlava, kterou pořádáme na VTP. Od roku 2012 jsem pracoval s více jak 200 začínajícími podnikatelskými projekty. Poradenství poskytuji také pro PoC projekty, kterých je na UPOL v současné době více jak 40 a při poradenství poskytovaným na VTP studentům a zaměstnancům UPOL.

Při práci zapojuji znalosti z řady dalších oborů. Jsem certifikovaným manažerem kreativity a inovací (MCI), projektovým manažerem v PRINCE2 ® a PRINCE2® Agile a Scrum Foundation od Tayllorcox. Jako první v České republice jsem získal RTTP certifikaci od přední mezinárodní asociace ATTP. V neposlední řadě jsem dokončil studium na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, a to certifikátem ze specializovaného studia v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.